Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1721
Title: ПРО КИСЛОТНІСТЬ ЧОРНОЗЕМНИХ ҐРУНТІВ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ
Other Titles: О КИСЛОТНОСТИ ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ ОСТРОВА ЗМЕИНЫЙ
ABOUT ACIDITY OF ZMIINY ISLAND CHORNOZEM SOILS
Authors: Біланчин, Ярослав Михайлович
Свідерська, І. В.
Биланчин, Ярослав Михайлович
Свидерская, И. В.
Bilanchyn, Yaroslav M.
Sviderska, I. V.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
Issue Date: 2009
Publisher: Астропринт
Keywords: острів Зміїний
чорноземні ґрунти
ґрунтова кислотність
хімічний склад порід
остров Змеиный
черноземные почвы
почвенная кислотность
химический состав пород
Zmiiny island
chornozem soils
soil acidity
chemical rock composition
Series/Report no.: Географічні та геологічні науки;Т. 14, вип. 16, с. 22-30.
Abstract: Аналізуються результати вивчення речовинно-хімічного складу і властивостей чорноземних ґрунтів о. Зміїний, в числі яких показники кислотноосновної характеристики. Висловлюється думка про визначальну роль у формуванні складу і властивостей острівних чорноземів та їх кислотності зокрема порід геологічної споруди острова (конгломератів, конглобрекчій, пісковиків) екстракислого силікатно-хімічного складу.
Анализируются результаты изучения вещественно-химического состава и свойств черноземных почв о. Змеиный, в числе которых показатели кислотно-основной характеристики. Высказывается мнение об определяющей роли в формировании состава и свойств островных черноземов и их кислотности, в частности пород геологического сооружения острова (конгломератов, конглобрекчий, песчаников) экстракислого силикатно-химического состава.
Results of substantive and chemical investigation of Zmiiny island chornozem soils as well as their peculiarities, based on acid characteristics, are analyzed. Opinion is expressed about a main role of geological island construction (conglomerates, conglobrectias, sand rock) and extra-acid silicate composition in forming consistence and peculiarities of island chornozems and their acidity.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2009. - Том 14, Вип. 16: Сер. "Географічні та геологічні науки." - укр. і рос.
metadata.dc.description.sponsorship: Анализируются результаты изучения вещественно-химического состава и свойств черноземных почв о. Змеиный, в числе которых показатели кислотно-основной характеристики. Высказывается мнение об определяющей роли в формировании состава и свойств островных черноземов и их кислотности, в частности пород геологического сооружения острова (конгломератов, конглобрекчий, песчаников) экстракислого силикатно-химического состава.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1721
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вестник ОНУ Гео т 14 вып 16.22-30+.pdf87.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.