Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17040
Title: Українське придунав’я: проблеми і перспективи розвитку у контексті міжнародного співробітництва
Other Titles: Украинское придунавье: проблемы и перспективы развития в контексте международного сотрудничества
Ukrainian lower danube region: problems and perspectives of development in context of international cooperation
Authors: Топчієв, Олександр Григорович
Платонова, Л. П.
Шашеро, Антоніна Миколаївна
Тодоров, В'ячеслав Іванович
Топчиев, Александр Григорьевич
Платонова, Л. Ф.
Шашеро, Антонина Николаевна
Тодоров, Вячеслав Иванович
Topchiev, Оleksandr H.
Platonova, L. P.
Shashero, Antonina M.
Todorov, Viacheslav I.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2003
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: єврорегіон
Нижній Дунай
екологічні мережі
транспортні коридори
придунайські озера
якість життя населення
еврорегион
Нижний Дунай
экологические сети
транспортные коридоры
придунайские озера
качество жизни населения
еuroregion
Lower Danube
ecological nets
transport corridors
Lower Danube Lakes
life quality
Series/Report no.: Екологія;Т. 8, вип. 11
Abstract: Перспективи соціально-економічного зростання Українського Придунав’я у наш час пов’язані з участю регіона у різноманітних міжнародних програмах і проектах, зокрема з розвитком прикордонного співробітництва в рамках єврорегіону "Нижній Дунай". Для регіону найбільш актуальними є проблеми якісної води та екологічного оздоровлення довкілля, переведення сільського господарства на сучасні технології подолання неповної зайнятості населення, прискорений розвиток соціальної сфери, створення нового суднового ходу "Дунай-Чорне море".
Приведен материал исследований и обсуждаются особенности геоэкологического, геополитического и геоэкономического положения Украинского Придунавья, его роль в международный проектах и программах сотрудничества. Выделены основные направления и проблемы гармоничного сбалансированного и экологически безопасного развития региона.
Particularities of geopolitical and geoeconomic situation in Ukrainian Lower Danube as well as its participation in international projects and programs are discussed. Main directions and problems of sustainable and ecologically safe development of the region are pointed out.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/17040
Other Identifiers: УДК 628.11(282.243.75-477.74):911.3.33
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Екологія.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-28-1.pdf163.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.