Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16991
Title: Гіпотетико-дедуктивне моделювання темпоральних відношень
Authors: Бондар, Олександр Іванович
Citation: Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
Issue Date: 1995
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: темпоральні відношення
часова логіка
диференційні семантичні озйаки
гіпотетико-дедуктивна модель
Series/Report no.: ;Вип. 1-2.
Abstract: Темпоральні відношення мовної системи є досить розгалуженими і різноплановими, що утруднює їх адекватний, логічно несуперечливий опис у єдиних термінах. У цій праці робиться спроба моделювання всіх видів темпоральних відношень, які існують у мові взагалі, на засадах єдиної часової терміносисте- ми. Виняток становлять лише аспектуальні відношення, з яких тільки власне часові піддаються описові в розроблюваній гіпотетико-дедуктивній моделі. Спеціально-результативні, акціональні, стативні, реляційні та ін. невласне часові сторони аспектуальності в даній системі не знайшли місця, по-перше, через нез’ясованість семантичної бази категорії виду, по-друге, через неоднозначну лексико-граматичну взаємодію при вираженні аспектуальності, по-третє, через муль- тизоновість самих результативних відношень, по-четверте, через взаємопроникнення різних зон функціонально-семантичного поля (ФСП) аспектуальності.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16991
Appears in Collections:Мова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
82-90.pdf443.23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.