Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16966
Title: Фінансові проблеми держави в умовах посилення міграційних процесів
Other Titles: Financial problems of the state in conditions of strengthening of migration processes
Authors: Афієнко, Анастасія Юріївна
Citation: Афієнко, Анастасія Юріївна. Фінансові проблеми держави в умовах посилення міграційних процесів = Financial problems of the state in conditions of strengthening of migration processes : дипломна робота бакалавра / А. Ю. Афієнко; наук. кер. Н. Д. Маслій; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ННІІСТ, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин. – Одеса, 2017. – 128 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 6.030508 фінанси і кредит
фінансові проблеми
розвиток міграції
інфраструктура
вплив міграції
Abstract: Актуальність теми. За останніх декілька десятиліть одним із проявів глобалізації стало посилення процесів міграції. Для таких країн, зокрема й для України, входження в глобальну систему міжнародних потоків є відносно новим і недостатньо регульованим на державному рівні явищем. Процеси міграції багаторівневі й багатовекторні. їх зовнішні економічні ефекти складні й багатогранні та чинять неоднозначний вплив на економіки країн-донорів і країн-реципієнтів. Як показує досвід деяких країн, на жаль, в тому числі й України, нехтування міграційними процесами зумовлює «вимивання» кращої частини працездатного населення, введення країни в систему нелегальної трудової міграції, зниження науковоінтелектуального потенціалу нації.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16966
Appears in Collections:Економіко-правовий факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_030508_Afienko_Anastasiya_Yuriyivna1.pdf1.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.