Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16892
Title: Антін Йосипович Стрижевський в національному Українському русі на Півдні України періоду Української революції 1917-1921 років
Other Titles: Антон Иосифович Стрижевский в национальном Украинском движении на Юге Украины периода Украинской революции 1917-1921 годов
Anton Joseph Strizhevskiy in National Ukrainian movement in the South of Ukraine during the Ukrainian revolution of 1917-1921
Authors: Музичко, Олександр Євгенович
Музычко, Александр Евгеньевич
Muzychko, Oleksandr Ye.
Citation: Лукомор'я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор'я
Issue Date: 2010
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Стрижевський Антін Йосипович
Українська революція
1917-1921 роки
Стрижевский Антон Иосифович
Украинская революция
1917-1921 года
Strizhevskiy Anton Joseph
Ukrainian revolution
Series/Report no.: ;Вип. 4.
Abstract: На жаль, на сьогодні далеко не про всіх одеських українських провідників вдалося зібрати повноцінну біографічну базу. Швидше до останнього варіанту варто віднести постать Антіна Йосиповича Стрижевського. У наявній літературі містяться лише дуже уривчасті згадки про нього в контексті історії українського національного руху в Одесі та української дипломатії 1919 - початку 1920-х рр.2 І все ж наявний матеріал, передусім спогади А. Стрижевського про його діяльність в Одесі у 1917-1918 роках, в центрі яких перебуває постать більш відомого українського провідника Івана Луценка, уможливили створення хоч і далекого від вичерпності, а проте більш-менш інформативного нарису про непересічну постаті, одного з провідників одеських українців у переламний момент їхньої історії. Важливі дані про А. Стрижевського наведені в актових документах декількох фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України та матеріалах преси.
lhe article elucidates Anton Joseph Strizhevskiy's activities in the south of Ukraine during the Ukrainian revolution of 1917-1921. The author has drawn a conclusion that A. Stri- zhevskiy belonged to Odessa Ukrainians' leaders and was one of the supporters of Ukraine's independence idea. He contributed greatly to the development of Ukrainian national movement among railway transport workers.
В статье освещена деятельность на юге Украины в годы Украинской революции 1917-1921 годов Антона Иосифовича Стрижевского. Сделан вывод о том, что он принадлежал к числу лидеров одесских украинцев, сторонников идеи независимости Украины. Наибольшим был его вклад в развитие украинского национального движения среди работников железнодорожного транспорта.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16892
Other Identifiers: УДК 61(091)
Appears in Collections:Лукомор'я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор'я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
146-151.pdf394.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.