Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16888
Title: Ініціатива Петра Ніщинського 1860 р. про заснування в Одесі журналу грецькою мовою
Other Titles: Инициатива Петра Нищинского о создании в Одессе журнала на греческом языке в 1860 г.
The initiative of Peter Nischinskiy to establish in Odessa magazine in the greek language in 1860
Authors: Гончарук, Тарас Григорович
Гончарук, Тарас Григорьевич
Honcharuk, Taras H.
Citation: Лукомор'я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор'я
Issue Date: 2010
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: журнал грецькою мовою
Одеса
Ніщинський Петро
журнал на греческом языке
Одесса
Нищинский Петр
magazine in the greek language
Odessa
Nischinskiy Peter
Series/Report no.: ;Вып. 4.
Abstract: Наприкінці 1850-х - на початку 1860-х рр. в Одесі з'явилася низка часописів, що виходили мовами етнічних меншин Російської імперії. Процес їхнього створення, пов'язаний з нетривалим періодом «гласності», який мав місце в країні напередодні буржуазних реформ, детально розглянуто у монографії І. С. Грєбцової (яка має розділ: «Газетная пресса этнических групп»1). Ініціатори заснування вищезгаданих часописів мусили подати відповідне прохання до Одеського цензурного комітету (далі - ОЦК) з доданою до нього програмою видання й чекати на дозвіл від Головного управління цензурі (далі - ГУЦ).
В статье рассматривается предложение П. Нищинского создать в Одессе журнал на греческом языке в 1860 г. Публикуются тексты прошения П. Нищинского о создании журнала и его программа.
The article deals a proposal of P. Nischinskiy to create in Odessa magazine in the Greek language in 1860. Proposed texts of petitions P. Nischinskiy the creation of the magazine and its program.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16888
Other Identifiers: УДК 94(477.74):070:811.14:929Ніщинський"1860"
Appears in Collections:Лукомор'я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор'я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100-103.pdf206.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.