Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16836
Title: Прграмно-апаратний комплекс велосипедиста на бвзі мікроконтролера
Other Titles: Программно-аппаратний комплекс велосипедиста на базе микроконтроллера
Bicyclist software and hardware complex basedon microcontroller
Authors: Ємельянов, Георгій Сергійович
Citation: Ємельянов, Г. С. Прграмно-апаратний комплекс велосипедиста на бвзі мікроконтролера = Программно-аппаратний комплекс велосипедиста на базе микроконтроллера = Bicyclist software and hardware complex basedon microcontroller : дипломна робота бакалавра / Г. С. Ємельянов; наук. кер. Ю. М. Крапівний; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. математичного забезпечення комп'ютерних систем. – Одеса, 2017. – 62 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 6.050102 Комп’ютерна інженерія
мобільний додаток
програмно-апаратний комплекс велосипедиста
мікроконтролер
Abstract: При сучасному розвитку технологій все більше з'являється різних проектів націлених на роботу з розумною технікою, а також невеликими апаратно-програмними комплексами які отримали узагальнену назву «Internet of Things». Дана тенденція торкнулася також і ринку вело транспорту. На сьогоднішній день існують різні варіанти реалізацій, інтеграції та роботи апаратних комплексів на основі мікроконтролерів для досягнення різних цілей в області вело транспорту. Тому в дипломній роботі розробляється програмно-апаратний комплекс велосипедиста на базі мікроконтролера. Основною ж метою даної роботи є створення апаратного комплексу на базі мікроконтролера, вивчення і реалізація предметної області збору статистики з велосипеда, проектування системи з обробки та зберігання отриманих даних з апаратної частини, а також зручний доступ користувача до накопичених даних. Для досягнення поставленої мети проектується і реалізується апаратний комплекс на основі плати Arduino і набору датчиків, що виконує базову роль у проекті, серверна частина і база даних задовольняє умовам проекту. Також розробляється мобільний клієнт, що дозволяє отримати доступ до накопичених даних, який також служить проміжною ланкою між апаратною і серверною частиною.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16836
Appears in Collections:Факультет математики, фізики та інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.050102_Yemelianov_H_S1.pdf409.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.