Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16765
Title: Теоретико-методологічні основи (засади) дослідження, джерельна база та історіографія проблеми «повоєнна та сучасна Миколаївщина»
Other Titles: Теоретико-методологические основы (принципы) исследования, источниковая база и историография проблемы «послевоенная и современная Николаевщина»
Authors: Шкварець, Валентин Павлович
Шкварец, Валентин Павлович
Citation: Лукомор'я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор'я
Issue Date: 2008
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: джерельна база
історіографія
теоретико-методологічні основи
источниковая база
историография
теоретико-методологические основы
Series/Report no.: ;Вып. 2.
Abstract: В роботі розглядаються теоретико-методологічні основи, джерельна база і історіографія досліджень миколаївщини в післявоєнний період і на сучасному етапі розвитку краю.
В работе рассматриваются теоретико-методологические основы, источниковая база и историография исследований Николаевщины в послевоенный период и на современ­ном этапе развития края.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16765
Other Identifiers: УДК 94 (477.73):930«1945/...»
Appears in Collections:Лукомор'я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор'я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
210-218.pdf610.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.