Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16760
Title: Післявесільна обрядовість українців Лісостепового і Степового Буго-Дністровського межиріччя (кінець XIX - перша чверть XX ст.): до питання про структуру і зміст
Other Titles: Послесвадебная обрядность украинцев Буго-Днестровского междуречья (конец XIX - первая четверть XX вв.): к вопросу о структуре и содержании
Authors: Петрова, Наталя Олександрівна
Петрова, Наталья Александровна
Petrova, Natalia O.
Citation: Лукомор'я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор'я
Issue Date: 2008
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: весілля
обрядовість
атрибут
символ
свадьба
обрядовость
Series/Report no.: ;Вип. 2.
Abstract: У статті на основі аналізу публікацій кінця XIX - першої чверті XX ст. аналізується структура і зміст Післявесільних обрядовостей українців Буго- Дністровського межиріччя. Післявесільний цикл обрядів відноситься до числа найменш вивчених і описаних в джерелах і літературі. До обрядам цього циклу традиційного весілля українців відносяться обряди прилучення молодої до роду молодого, зближення двох родів і шанування батьків нареченої за гарне виховання дівчини. Характерною особливістю проаналізованих публікацій є розподіл обрядових дій по днях, виділення загальних атрибутів і символів.
В статье на основе анализа публикаций конца XIX - первой четверти XX вв. анализируется структура и содержание послесвадебной обрядности украинцев Буго- Днестровского междуречья. Послесвадебный цикл обрядов относится к числу наименее изученных и описанных в источниках и литературе. К обрядам этого цикла традиционной свадьбы украинцев относятся обряды приобщения молодой к роду молодого, сближения двух родов и почитания родителей невесты за хорошее воспитание девушки. Характерной особенностью проанализированных публикаций является распределение обрядовых действий по дням, выделение общих атрибутов и символов.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16760
Other Identifiers: УДК 392.5(=161.2)(477.7)«18/19»
Appears in Collections:Лукомор'я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор'я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
104-108.pdf337.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.