Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16648
Title: Стійкість рослин різних сортів озимої пшениці до Fusarium graminearum
Other Titles: Устойчивость растений различных сортов озимой пшеницы к Fusarium graminearum
The resistance of winter wheat sorts plant to Fusarium head blight
Authors: Бабаянц, О. В.
Мірось, Світлана Леонідівна
Залогіна, М. А.
Мірось, О. Л.
Мирось, Светлана Леонидовна
Залогина, М. А.
Мирось, О. Л.
Babayants, О. V.
Miros, Svitlana L.
Zalogina, М. A.
Miros, O. L.
Citation: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2000
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: пшениця
сорти
фузаріоз
сорт
пшеница
фузариоз
wheat
sorts
Fusarium head blight
Series/Report no.: Біологія;Т. 5, вип. 1
Abstract: З’ясували фузаріостійкість сортів озимої м’якої пшениці, створених у Селекційно-генетичному інституті УААН. Для цього насіння різних сортів висівали у польовому фузаріозному розсаднику і провадили фітооцінку на фоні штучного зараження рослин Fusarium graminearum та іншими видами збудника. Порівнянням ряду параметрів у контрольних та інфікованих рослин визначали ступінь стійкості окремих сортів до фузаріозу колосу та зерна. В результаті із загальної кількості досліджених сортів (29) визначено 7 високостійких до фузаріозу. Ці сорти вивчаються як можливий вихідний матеріал для селекції сортів пшениці, стійких до фузаріозу колосу та зерна.
Изучали фузариоустойчивость сортов озимой мягкой пшеницы, созданных в Селекционно-генетическом институте УААН. Сравнением ряда параметров у контрольных и искусственно инфицированных растений определяли степень устойчивости отдельных сортов к фузариозу колоса и зерна. Из 29 испытанных сортов 7 оказались высокоустойчивыми, 2 — высокочувствительными, остальные по устойчивости к фузариям занимали про­межуточное положение. Устойчивые сорта изучаются как возможный исходный материал для селекции.
We have studied the resistance of winter wheat sorts, selected in Plant Breeding and Genetics Institute to Fusarium head blight (FHB). We have obtained 29 winter wheat sorts, from which we showed 7 high resistant to FHB sorts, 2 high susceptible to FHB sorts and the rest medium resistance. The resistant sorts are studied as possible resistance donors for the next breeding.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16648
Other Identifiers: УДК 633.11.324.
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Біологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
81-85.pdf140.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.