Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16590
Title: Динаміка обміну деяких вітамінів за їх внутрішньом’язового введення
Other Titles: Динамика обмена некоторых витаминов при их внутримышечном введении
Dinamіcs of some vitamin metabolism after intramuscular injections
Authors: Карпов, Леонiд Михайлович
Будняк, Олександр Костянтинович
Сорокін, Андрій Вікторович
Шевченко, Л. А .
Карпов, Леонид Михайлович
Будняк, Александр Константинович
Сорокин, Андрей Викторович
Karpov, Leonid Mykhailovych
Budniak, Oleksandr K.
Sorokin, Andrii V.
Shevchenko L. А.
Citation: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2000
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: рибофлавін
нікотинова кислота
нікотинамід
рибофлавин
никотиновая кислота
никотинамид
riboflavin
nicotinamide
nicotinic acid
Series/Report no.: Біологія;Т. 5, вип. 1
Abstract: ФМН не перевершує рибофлавін ні здатністю накопичуватися і утримуватися в тканинах і органах тварин, ні швидкістю і рівнем перетворення в ФАД, максимальний підйом рівня якого в тканинах мишей спостерігався через 4 години після ін’єкцій цих сполук. Проте ФМН є більш водорозчинним і краще підходить для ін’єкційних препаратів, особливо полівітамінних. Нікотинамід переважає нікотинову кислоту за здатністю накопичуватися і утримуватися в тканинах і органах тварин. Максимальне накопичення мітки в усіх органах (крім серця) спостерігається через 4 години після введення І4С-нікотинової кислоти та І4С-нікотинаміду. Нікотинамід більш ефективно ніж нікотинова кислота залучається до складу нікотинамідних коферментів.
FM N dos not differ from riboflavin by accumulation and concentrating in rat tissues as well as by rate and degree of transformation into FA D . Maximal increase o f FAD concentration was observed in 4 hours after injections. Nicotinamide exceeds nicotinic acid in all indexes.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16590
Other Identifiers: ФМН не превосходит рибофлавин ни по способности накапливаться и удерживаться в тканях и органах животных, ни по скорости и степени превращения в Ф АД, максимальний подъем которого в тканях мышей наблюдался через 4 часа после инъекций ФМН и рибофлавина. ФМН является более водорастворимым и лучше подходит для инъекционных препаратов, особенно поливитаминных. НА превосходит НК по способности накапливаться и удерживаться в тканях и органах животных. Максимальное накопление метки во всех органах (кроме сердца) достигается к 4-му часу посля введения |4С-НК и |4С-НА. НА более эффективно, чем НК, включается в состав никотинамидных коферментов.
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Біологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19-23.pdf157.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.