Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16497
Title: Антибактеріальна активність металокомплексу мезо-тетра (4-N-метил-перідил) порфірину з вісмутом
Other Titles: Антибактериальная активность мет аллокомплекса мезо-тетра (4-N-метил-пиридил) порфирина с висмутом
Antibacterial activity of meso-tetra (4-N-methyl-pyridyl) porphyrin complex withBI3+
Authors: Філіпова, Тетяна Олегівна
Жиліна, Зінаїда Іванівна
Іваниця, Володимир Олексійович
Галкін, Борис Миколайович
Малярчик, І. О.
Ішков, Юрій Васильович
Филиппова, Татьяна Олеговна
Жилина, Зинаида Ивановна
Иваница, Владимир Алексеевич
Галкин, Борис Николаевич
Filipova, Tetiana O.
Zhylina, Zinaida I.
Ivanytsia, Volodymyr O.
Galkin, Borys M.
Malyarchik, I. O.
Ishkov, Yurii V.
Zinchenko, Oksana Yu.
Зінченко, Оксана Юріївна
Зинченко, Оксана Юрьевна
Ишков, Юрий Васильевич
Citation: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2005
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: металокомплекс мезо-тетра (4-N-метил-піридил)порфірину з Ві3+
антибактеріальна активність
Staphylococcus aureus
Salmonella enteritidis
металлокомплекс мезо-тетра(4-N-метил-пиридил)порфирина с Bi3+
антибактериальная активность
meso-tetra (4-N-methyl-pyridyl) porphyrin complex with Bi3
antibacterial activity
Series/Report no.: Біологія;Т. 10, вип. 7
Abstract: Комплекс жезо-тетра(4-N-метил-піридил)порфірину з Ві3+ дозо-залежно пригнічує ріст Staphylococcus aureus і Salmonella enteritidis. По мірі зростання концентрації металокомплексу у середовищі спостерігається прямопропорційне підвищення його антистафілококової активності. У присутності 80 мкмолей Ві3+-ТПП ріст S. aureus знижується на 92 % . Для S. enteritidis виявлено два інтервали концентрацій, у межах яких спостерігалося зростання ефекту: 0,04 — 4,00 і 40 — 80 мкмолей. В діапазоні концентрацій від 4 до 40 мкмолей інгібуюча дія металокомплексу була постійною і складала ~ 40 % . Bi(N 03)3 і вільна основа порфірину не впливали на ріст тестштамів.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16497
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Біологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
167-171.pdf163.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.