Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16367
Title: Стійкість морських гетеротрофних бактерій до іонів важких металів за умов їх збереження
Резистентность морских гетеротрофных бактерий к ионам тяжелых металлов в условиях их хранения
Resistance of marine heterotrophic bacteria to heavy metals in conditions of their storage
Authors: Іваниця, Володимир Олексійович
Бухтіяров, А. Є.
Иваница, Владимир Алексеевич
Ivanytsia, Volodymyr O.
Бухтияров, А. Е.
Citation: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2001
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Bukhtiiarov, A. Ye.
Keywords: морські бактерії
збереження
резистентність
іони Hg2+
Pb2+
Cd2+
морские бактерии
хранение
резистентность
marine bacteria
storage
resistance
Series/Report no.: Біологія;Т. 6, вип. 1
Abstract: З’ясовано, що рівень стійкості до Hg2+ і Cd2+ гетеротрофних морських бак­терій, ізольованих із вод Одеського прибережжя, суттєво (на 50-92%) змен­шується за умов збереження протягом 12 місяців. Рівень стійкості до РЬ2+ впродовж усього терміну дослідження змінився незначно.
Установлено, что уровень резистентности к Hg2+и Cd2+гетеротрофных морских бактерий, изолированных из прибрежных вод Одесского прибережья, значительно (на 50-92%) уменьшается в условиях хранения в течение 12 месяцев. Уровень резистентности к РЬ2+ в течение всего периода исследований изменился незначительно.
It is ascertained that the resistance level to Hg2+ and Cd2+ of heterotrophic marine bacteria isolated from Odessa shoreface significantly (by 50-92%) decreases in conditions o f storage during 12 months. Resistance level to Pb2+ has changed insignificantly during theentire period of investigation.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16367
Other Identifiers: УДК 579.68:674.018.674
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Біологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139-145.pdf280.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.