Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16348
Title: Генетичні основи стійкості ліній озимої м’якої пшениці до збудника фузаріозу колоса Fusarium Graminearum LK.
Other Titles: Genetics bases of resistance of winter wheat lines to fusarium graminearum caused by fusarium graminearum LK
Генетические основы устойчивости линиї озимой мягкой пшеницы к возбудителю фузариоза колоса fusarium graminearum LK.
Authors: Мірось, Світлана Леонідівна
Бабаянц, О. В.
Мирось, Светлана Леонидовна
Babayants, L. T.
Miros, Svitlana L.
Citation: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2001
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: пшениця
ген
фузаріоз
пшеница
ген
фузариоз
wheat
gen
Fusarium head blight
Series/Report no.: Біологія;Т. 6, вип. 1.
Abstract: За результатами вивчення гібридів (F„ F2, F,BC,), які були отриманні від схрещування деяких ліній озимої м’якої пшениці з сортом — показником високої чутливості — Одеська напівкарликова, нами з’ясована генетична основа стійкості до Fusarium graminearum — збудника фузаріозу колоса. Встановлено, що стійкість до фузаріозу контролюється трьома, двома або одним домінантним геном в залежності від лінії. Деякі з цих генів є комплементарнодіючими.
В результате изучения гибридов (F„ F2, F,BC,), полученных от скрещивания линий озимой мягкой пшеницы с сортом — индикатором высокой восприимчивости — Одесской полукарликовой, была установлена генетическая основа устойчивости к Fusarium graminearum — возбудителю фузариоза колоса. Установлено, что устойчивость к фузариозу колоса контролируется тремя, двумя или одним доминантным геном, в зависимости от линии. Некоторые из этих генов действуют комплементарно.
As a result of the study of hybrids (F„ F2, FjBC,) obtained by crossing with the highly susceptible sort Odesskaya polukarlikovaya we have found out the genetic base of resistance to Fusarium head blight, caused by Fusarium graminearum, of some winter wheat lines. We found out that the inheritance of the resistance to Fusarium graminearum may be controlled by three, two or one dominant gene. Some of these genes are complementary
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16348
Other Identifiers: УДК 633.11.324.
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Біологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67-71.pdf172.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.