Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16327
Title: Морфологія зародкового мішка у другого та третього поколінь пшенично-житніх гібридів
Other Titles: Морфология зародышевого мешка второго и третьего поколений пш енично-ржаных гибридов
Morphology of embrio sac of w heat-rye hibrids in the second and third generations
Authors: Алєксєєва (Трочинська), Тетяна Григорівна
Бланковська, Тамара Пилипівна
Алексеева (Трочинская), Татьяна Григорьевна
Бланковская, Тамара Филипповна
Alieksieieva (Trochynska), Tetiana H.
Blankovska, Tamara Pylypivna
Citation: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2004
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: зародковий мішок
пшенично-житні гібриди
зародышевый мешок
пшенично-ржаные гибриды
embrio sac
wheat-rye hybrids
Series/Report no.: Біологія;Т. 9, вип. 1
Abstract: Проведено порівняльне дослідження розвитку зародкового мішка у другого та третього поколінь пшенично-житніх гібридів та батьківських форм. Виявлено запізнення процесів диференціювання полюсів ценоцитного зародкового мішка у F2 пшенично-житніх гібридів у порівнянні з батьківськими формами. У F2п і д час цвітіння рослин зародковий мішок залишається незрілим. У F3 розвиток і будова зародкового мішка майже не відрізняються від такого у материнської форми.
Изучено развитие зародышевого мешка у второго и третьего поколений пшенично-ржаных гибридов и родительских форм. Выявлено запаздывание процессов дифференциации полюсов ценоцитного зародышевого мешка у F2 пшенично-ржаных гибридов в сравнении с родительскими формами. У F2 во время цветения растений зародышевый мешок остается незрелым. У F3 развитие и строение зародышевого мешка почти не отличается от такового материнской формы.
The development of the embryo sac of the second and third generations of wheat-rye hybrids and parental forms is studied. The delay of the process of differentiation of coenocytic embrio sac F2 wheat-rye hybrids in comparison with primary forms was exposed. The embrio sac of F2 wheat-rye hybrids was stayed immature during the stage of flowering of plants. The development F3 embryo sac is nearly the same as that of the maternal form.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16327
Other Identifiers: УДК 576.315:575.222.73:633.1
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Біологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
135-141.pdf303.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.