Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16244
Title: Деякi питання правозастосовчої практики укладання угод у кримiнальному провадженнi
Authors: Ячменська, Мар'яна Михайлівна
Citation: Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі. Перші юридичні читання : матеріали Всеукр. дистанційної конф., присвяч. 20-річчю створення екон.- правового ф-ту (27 квіт., 2018 р., м. Одеса) : [зб. тез доп.] / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, уклад.: А. В. Левенець, О. В. Нарожна, за заг. ред.: Л. О. Корчевна, І. А. Дришлюк.– Одеса : Фенікс, 2018
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Козерацька, Олена Сергiївна
Козерацкая, Елена Сергеевна
Kozeratska, Olena S.
Keywords: українська правова система
прогресивний крок
удосконаленні процедури
здійснення правосуддя
Abstract: З прийняттям 13 квітня 2012 року Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України було запроваджено досі невідомий українській правовій системі інститут кримінального провадження на підставі угод. Це, безумовно, є прогресивним кроком в удосконаленні процедури здійснення правосуддя, оскільки укладання угод сприяє значному спрощенню судочинства та підвищенні його ефективності. Крім того, дане нововведення забезпечує право кожного на розгляд його справи у розумні строки, що передбачене ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, оскільки при укладанні угод у кримінальному провадженні значно зменшується процесуальне навантаження на органи досудового розслідування, прокурора та суд [1]. Наприклад, Добровольська О.Г. зазначає те, що провадження на підставі угод змінює кримінально-процесуальну форму в напрямку впровадження принципу процесуальної економії, що «безумовно, пов’язано з реакцією держави на значну заванта- женість слідчих і судових органів» [
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16244
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
206-211.pdf91.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.