Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1622
Title: Киберпространство как образ виртуальной реальности
Other Titles: Кіберпростір як метафора віртуальної дійсності
CYBERSPACE AS THE METAPHOR OF THE VIRTUAL REALITY
Authors: Прохоренко, Евгения Яковлевна
Прохоренко, Євгенія Яківна
Prokhorenko, Y.
Citation: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университет
Issue Date: 2008
Publisher: Астропринт
Keywords: метафора
сеть Интернет
виртуальная реальность
киберпространство
метафора
Інтернет
віртуальна дійсність
кіберпростір
metaphor
Internet
virtual reality
cyberspace
Series/Report no.: Соціологія і політичні науки;Т. 13, вип 5, С. 192-197
Abstract: Статья посвящена изучению различных метафор виртуальной реальности. В Украине формируется новая социокультурная среда, которая базируется на социокультурных трансформациях. Идентичность становится призмой, сквозь которую оцениваются и изучаются важные черты современного об- щества. Поиск идентичности представляет собой продукт, рожденный глобализацией и индивидуализацией. С помощью сети Интернет возможно идентифицировать социокультурные преобразования
Стаття присвячена вивченню різних метафор віртуальної дійсності. В Україні формується нове соціокультурне середовище. Воно базується на соціокультурних трансформаціях, що відбуваються в українському суспільстві. Ідентичність стає призмою, крізь яку оцінюються та вивчаються важливі риси сучасного суспільства. Пошук ідентичності являє собою продукт, породженний глобалізацією та індивідуалізацією. За допомогою Інтернету маємо можливість інтесифікувати соціокультурні перетворенн
The article is devoted the study of different metaphors of the virtual reality. In Ukraine new social-cultural environment is formed. It is based on social-cultural transformations occurring in the Ukrainian society. Personal and social identity is one of the most actual and social identity. The search of identity is a product of globalization and individualization. Through the Internet the opportunity more intensive social-cultural of transformations opens
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2008.- Том 13, Вип.5, Сер."Соціологія, політологія". – укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1622
Appears in Collections:Міжнародні та політичні дослідження

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вестник ОНУ Соц т 13 вып 5.192-197.pdf67.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.