Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16214
Title: Iнститут медiацiї у кримiнальному процесi України
Authors: Хріщева, Олександра Георгіївна
Citation: Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі. Перші юридичні читання : матеріали Всеукр. дистанційної конф., присвяч. 20-річчю створення екон.- правового ф-ту (27 квіт., 2018 р., м. Одеса) : [зб. тез доп.] / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ ; уклад.: А. В. Левенець, О. В. Нарожна ; за заг. ред.: Л. О. Корчевна, І. А. Дришлюк . – Одеса : Фенікс, 2018 .
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Козерацька, Олена Сергiївна
Козерацкая, Елена Сергеевна
Kozeratska, Olena S.
Keywords: розвиток кримінального судочинства
правові механізми
українські суди
професійні підготовки суддів
Abstract: Останнім часом розвиток кримінального судочинства характеризується пошуком найбільш ефективних правових механізмів для вирішення кримінально-правових суперечок та захисту прав та свобод людини і громадянина. Це обумовлено тим, що наразі українські суди стикаються з безліччю проблем, провідними серед яких є порушення строків розгляду справ, надмірне завантаження судовими справами, недостатній рівень професійної підготовки суддів тощо. Все це призводить до порушень законодавства, неможливості належно захистити права людини і громадянина, недовіри з боку громадськості до судової гілки влади, різного роду зловживань і, як наслідок, неефективності судової системи в цілому
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16214
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
192-195.pdf87.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.