Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16196
Title: До питання використання вiдеозапису за допомогою сучасних технiчних пристроїв при фiксацiї подiї та як доказу
Authors: Тростянецька, О. В.
Citation: Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі. Перші юридичні читання : матеріали Всеукр. дистанційної конф., присвяч. 20-річчю створення екон.- правового ф-ту (27 квіт., 2018 р., м. Одеса) : [зб. тез доп.] / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ ; уклад.: А. В. Левенець, О. В. Нарожна ; за заг. ред.: Л. О. Корчевна, І. А. Дришлюк . – Одеса : Фенікс, 2018 .
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Нарожна, Олена Володимирівна
Нарожная, Елена Владимировна
Narozhna, Olena V.
Keywords: стрімкий розвиток
процес доказування
широке використання в слідчій практиці
криміналістичний відеозапис
Abstract: Сьогодні у зв’язку зі стрімким розвитком науки та передових технологій, відеозаписи та інші носії, у тому числі електронні, відіграють значну роль у процесі доказування, під час здійснення розслідування кримінального провадження. Криміналістичний відеозапис знаходить більш широке використання в слідчій практиці. Пояснюється це його беззаперечною перевагою, так і постійним вдосконаленням відеоапаратури.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16196
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183-186.pdf86.23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.