Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16194
Title: До питання використання методу дiагностики у почеркознавчiй експертизi
Authors: Нікіпелова, А. А.
Citation: Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі. Перші юридичні читання : матеріали Всеукр. дистанційної конф., присвяч. 20-річчю створення екон.- правового ф-ту (27 квіт., 2018 р., м. Одеса) : [зб. тез доп.] / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ ; уклад.: А. В. Левенець, О. В. Нарожна ; за заг. ред.: Л. О. Корчевна, І. А. Дришлюк . – Одеса : Фенікс, 2018 .
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Нарожна, Олена Володимирівна
Нарожная, Елена Владимировна
Narozhna, Olena V.
Keywords: Почеркознавча експертиза
криміналістична експертиза
почерк
«діагностичні завдання»
Abstract: Почеркознавча експертиза – найбільш поширений вид криміналістичної експертизи. До цього виду експертизи ставлять ряд завдань, одне з яких має назву «діагностичні завдання», що дають можливість відповісти на питання про внутрішній стан особи, яка писала, дані про зовнішню обстановку письма. Це обумовлено такою властивістю почерку як здатність реагувати на різні психофізичні фактори. У виключних випадках – при значній різниці у часі між написанням документа і його дослідженням можна встановити також час виконання документа [1].
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16194
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
181-183.pdf84.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.