Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16174
Title: Окремi особливостi застосування запобiжного заходу у виглядi домашнього арешту
Authors: Кисель, Анна Сергіївна
Citation: Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі. Перші юридичні читання : матеріали Всеукр. дистанційної конф., присвяч. 20-річчю створення екон.- правового ф-ту (27 квіт., 2018 р., м. Одеса) : [зб. тез доп.] / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ ; уклад.: А. В. Левенець, О. В. Нарожна ; за заг. ред.: Л. О. Корчевна, І. А. Дришлюк . – Одеса : Фенікс, 2018 .
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Козерацька, Олена Сергiївна
Козерацкая, Елена Сергеевна
Kozeratska, Olena S.
Keywords: права і свобода
перетворення у кримінальному процесуальному праві
запобіжні заходи
кримінальний процесуальний кодекс
Abstract: Відповідно до ст. 3 Конституції України права і свободи людини є найвищою цінністю [1]. Виходячи з даного положення, держава здійснює перетворення у кримінальному процесуальному праві, в т.ч. і стосовно запобіжних заходів. Впроваджуючи світовий досвід, Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК України) 2012 р. регламентує введення домашнього арешту – особливого запобіжного неізоляційного заходу [2]. З часу, що минув з дня введення даного заходу, виявилися певні його недоліки.
Description: Науковий керівник: старший викладач кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики Козерацька, Олена Сергiївна
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16174
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
157-160.pdf85.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.