Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16150
Title: «Державна безпека» як кримiнально-правова категорiя
Authors: Чуваков, Олег Анатолійович
Чуваков, Олег Анатольевич
Chuvakov, Oleh A.
Citation: Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі. Перші юридичні читання : матеріали Всеукр. дистанційної конф., присвяч. 20-річчю створення екон.- правового ф-ту (27 квіт., 2018 р., м. Одеса) : [зб. тез доп.] / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ ; уклад.: А. В. Левенець, О. В. Нарожна ; за заг. ред.: Л. О. Корчевна, І. А. Дришлюк . – Одеса : Фенікс, 2018 .
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: законотворча діяльність
захист державних інтересів
Abstract: До початку дев’яностих років минулого століття в законотворчій діяльності та у наукових дослідженнях з питань безпеки в Радянському Союзі і пізніше в Україні пріоритет віддавався державі. На самперед обговорювався захист державних інтересів за допомогою інститутів державної влади. Тому тоді цілком доцільне було використання терміну«державна безпека».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16150
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
135-137.pdf84.38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.