Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1614
Title: Інституалізація військово-політичного союзницького співробітництва
Other Titles: Институциализация военно-политического союзнического сотрудничества
INSTITUTIALIZATION OF MILITARY-POLITICAL ALLIED COOPERATION
Authors: Клименко, Ю. А.
Клименко, Ю. А.
Klimenko, Y. A.
Citation: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университет
Issue Date: 2008
Publisher: Астропринт
Keywords: військово-політичне співробітництво
зовнішня загроза
союзницькі зобов'язання
безпеки НАТО
военно-политическое сотрудничество
внешняя угроза
союзнические обязательства
безопасность НАТО
military-political cooperation
external threat
allied obligation
security
NATO
Series/Report no.: Соціологія і політичні науки;Т. 13, вип 3, С. 253-263
Abstract: Стаття присвячена питанню військово політичних союзів, в ній розгляда- ються фактори, що визначають їх ефективність та умови, за яких союзні держави дотримуються взятих на себе зобов’язань. Інституціалізовані союзи, які базуються на розділі військових функцій, взаємозалежності країн-членів, спільних цілях та принципах, взаємній довірі, можуть бути джерелом міжнародної безпеки для союзних країн та забезпечувати геополітичну стабільність.
Статья посвящена вопросу о военно-политических союзах, рассматриваются факторы, определяющие их эффективность и условия, при которых союзные страны придерживаются взятых на себя обязательств. Институциализованные союзы, которые основываются на разделении военных функций, взаимозависимости стран-членов, общих целях и принципах, могут быть источником международной безопасности для союзных государств и обеспечивать геополитическую стабильность
The article addresses the issue of military-political alliances, factors of their ef- fectiveness and conditions under that allied countries honor their promises. Institu- tionalized alliances based on division of military roles, interdependence of member countries, common goals and principles, mutual trust can be sources of international security to allied states and preserve geopolitical stability
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2008.- Том 13, Вип.3, Сер."Соціологія, політологія". – укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1614
Appears in Collections:Міжнародні та політичні дослідження

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вестник ОНУ Соц т 13 вып 3.253-263.pdf87.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.