Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16053
Title: Загальна характеристика мiсця та ролi парламенту Великобританiї в системi подiлу влади
Authors: Гаджієва, П. С.
Citation: Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі. Перші юридичні читання : матеріали Всеукр. дистанційної конф., присвяч. 20-річчю створення екон.- правового ф-ту (27 квіт., 2018 р., м. Одеса) : [зб. тез доп.] / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ ; уклад.: А. В. Левенець, О. В. Нарожна ; за заг. ред.: Л. О. Корчевна, І. А. Дришлюк . – Одеса : Фенікс, 2018 .
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Дослідження конституційно-правового статусу
Вестмінстерська система
вищі органи державної влади
Abstract: Дослідження конституційно-правового статусу Парламенту Великобританії неможливо без визначення його ролі в системі вищих органів державної влади, що також допоможе виявити особливості Вестмінстерської системи державного управління.
Description: Науковий керівник: Левенець, Анжела Вікторівна
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16053
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
72-75.pdf86.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.