Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16047
Title: Роль суду у сферi охорони прав на недоторканнiсть житла
Authors: Ромашкін, Сергій Володимирович
Ромашкин, Сергей Владимирович
Romashkin, Serhii V.
Citation: Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі. Перші юридичні читання : матеріали Всеукр. дистанційної конф., присвяч. 20-річчю створення екон.- правового ф-ту (27 квіт., 2018 р., м. Одеса) : [зб. тез доп.] / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ ; уклад.: А. В. Левенець, О. В. Нарожна ; за заг. ред.: Л. О. Корчевна, І. А. Дришлюк . – Одеса : Фенікс, 2018 .
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Конституція України
законодавчі ініціативи
запровадження елементів змагальност
модель кримінального процесу
Abstract: У Конституції України повною мірою закріплено особливий статус суду, що дозволяє говорити про його вагоме значення у сфері охорони прав та свобод людини і громадянина. Законодавчі ініціативи в царині прав людини, запровадження елементів змагальності, судового контролю та інших інститутів свідчать про прагнення законодавця побудувати нову модель кримінального процесу.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16047
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
56-59.pdf86.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.