Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16045
Title: Iнститут конституцiйної скарги в механiзмi захисту прав i свобод громадян в Українi
Authors: Машин, А. Г.
Citation: Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі. Перші юридичні читання : матеріали Всеукр. дистанційної конф., присвяч. 20-річчю створення екон.- правового ф-ту (27 квіт., 2018 р., м. Одеса) : [зб. тез доп.] / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ ; уклад.: А. В. Левенець, О. В. Нарожна ; за заг. ред.: Л. О. Корчевна, І. А. Дришлюк . – Одеса : Фенікс, 2018 .
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Ромашкін, Сергій Володимирович
Ромашкин, Сергей Владимирович
Romashkin, Serhii V.
Keywords: права людини в сучасному світі
універсальна категорія
проблема забезпечення прав
конституційна скарга
Abstract: Права людини в сучасному світі виступають в якості універсальної категорії, яка прямо впливає на рівень розвитку демократичної правової держави. Проблема забезпечення прав і свобод людини в Україні є найгострішою проблемою з самого початку її існування. Одним із дієвих механізмів такого забезпечення є конституційна скарга як пряма можливість особи реагувати не неконституційні закони та порушувати питання про визнання їх недійсними (неконституційними).
Description: Науковий керівник: Ромашкін, Сергій Володимирович
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16045
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
53-56.pdf98.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.