Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16015
Title: Iнститут референдуму у Швейцарiї
Authors: Тревогіна, В. С.
Citation: Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі. Перші юридичні читання : матеріали Всеукр. дистанційної конф., присвяч. 20-річчю створення екон.- правового ф-ту (27 квіт., 2018 р., м. Одеса) : [зб. тез доп.] / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ ; уклад.: А. В. Левенець, О. В. Нарожна ; за заг. ред.: Л. О. Корчевна, І. А. Дришлюк . – Одеса : Фенікс, 2018 .
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Левенець, Анжела Вікторівна
Левенец, Анжела Викторовна
Levenets, Anzhela V.
Keywords: референдум
безпосередня демократія
Abstract: Як відомо, референдум – це одна з форм безпосередньої демократії, де за допомогою голосування громадян приймається рішення стосовно питань державного значення. Швейцарія вважається бать- ківщиною референдумів, адже у 1439 році, у кантоні Берн відбувся перший у світі референдум
Description: Науковий керівник: к.ю.н.,Левенець, Анжела Вікторівна
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/16015
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30-32.pdf85.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.