Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15969
Title: Особливості розгляду трудових спорів щодо порушення законодавства про оплату праці
Other Titles: Features of consideration of labor disputes concerning the violation of legislation on labor
Authors: Смирнов, Андрій Ігорович
Citation: Смирнов, А. І. Особливості розгляду трудових спорів щодо порушення законодавства про оплату праці : дипломна робота спеціаліста / А. І. Смирнов ; наук. кер. А. М. Комаренко ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. цивільно-правових дисциплін . – Одеса, 2016 . – 82 с.
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 7.03040101 правознавство
трудові спори
позасудовий порядок
судове вирішення
колективний трудовий спор
Abstract: Актуальність теми. Проголошення України суверенною, незалежною державою, перехід до ринкової економіки, проведен¬ня приватизації та роздержавлення викликало необхідність проведення правової реформи, насамперед в сфері трудових відносин, оскільки суспільні відносини в царині застосування найманої праці корінним чином змінилися. На місце роботодавця в особі держави прийшов роботодавець в особі приватного підпри¬ємця, приватної особи. За часів державної власності держава виступала і в якості основного роботодавця, і в якості арбітра в особі держави, який через державні органи не лише регулював трудові відносини, а й створював законодав¬чу базу для цього. Враховуючи ідеологічні постулати того часу про те, що вся власність в державі є загаль¬нонародною, з певною мірою припущення можна зробити висновок, що підстав для виникнення трудових спорів було менше.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15969
Appears in Collections:Економіко-правовий факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.03040101_Smirnov_Andrey_Igorevich1.docx43.08 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.