Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15616
Title: Аналiз динамiки доходiв державного бюджету України
Authors: Савастєєва, Оксана Миколаївна
Гудков, Віктор Вікторович
Савастеева, Оксана Николаевна
Savastieieva, Oksana M.
Citation: Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи = Финансовые аспекты развития государства, регионов и субъектов хозяйствования: современное состояние и перспективы = Financial aspects of the development of state, regions and economic entities: current situation and prospects : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 20-21 листоп. 2017 р. / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформ. та соц. технол. [та ін.] ; гол. оргкомітету Л. М. Дунаєва. – Одеса : Бондаренко М. О., 2017. – 279 с.
Issue Date: 2017
Keywords: Державний бюджет
податки
Abstract: Скорочення кредитування економіки, несприятливий інвестиційний клімат у країні, зменшення внутрішнього ринку - фактори що створюють гостру потребу у своєчасному прийнятті збалансованого та об’єктивно реального Державного бюджету, що в свою чергу вимагає детального аналізу динаміки сучасних бюджетних надходжень а також прогнозування її на наступний період.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15616
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
129-132.pdf352.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.