Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15427
Title: Адміністративно-правове регулювання діяльності друкованих ЗМІ в Україні
Authors: Шевченко, Марія Сергіївна
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та з добувачів-учасників 74-ї звітної конференції Одеського національного університет у імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (Одеса, 25–27 квітня 2018 р.). – Одеса: Фенікс, 2018.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Миколенко, Олександр Іванович
Миколенко, Александр Иванович
Mykolenko, Oleksandr I.
Keywords: засоби масової інформації
ЗМІ
адміністративно-правового регулювання діяльності ЗМІ
діяльність друкованих ЗМІ
Abstract: Дослідження проблем адміністративно-правового регулювання діяльності ЗМІ ґрунтуються на сучасних теоретико-методологічних розробках у галузі адміністративного права, які висвітлені у працях вітчизняних учених, зокрема: В. Б. Авер’янова, Ю. П. Битяка, І. П. Голосніченка, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, О. В. Кузьменко, А. О. Селіванова та ін. Разом з тим, незважаючи на існування певного доробку, чимало теоретичних і практичних питань, що стосуються проблем адміністративно-правового регулювання діяльності друкованих ЗМІ в Україні, розкриваються в спеціальній літературі фрагментарно і потребують комплексного дослідження.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15427
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
445-448.pdf229.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.