Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15351
Title: Соціокультурні основи Західної та Східної моделей інституціоналізму (порівняльний аналіз)
Other Titles: Socio - cultural foundations of Western and Eastern models of institutionalism (comparative analysis)
Authors: Топчіу, Ганна Юріївна
Citation: Топчіу, Г. Ю. Соціокультурні основи Західної та Східної моделей інституціоналізму (порівняльний аналіз) = Socio - cultural foundations of Western and Eastern models of institutionalism (comparative analysis) : дипломна робота магістра / Г. Ю. Топчіу ; наук. кер. В. В. Попков ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІСН, Каф. політології . – Одеса, 2017 . – 68 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 052 - Політологія
Схід
Захід
інституціоналізм
демократія
етатизм
Abstract: Об'єктом дослідження виступають Західна та Східна моделі інституціоналізму як цілісний феномен соціокультурних перетворень. Предметом дослідження є механізм впливу соціокультурного аспекту на політичні інститути Заходу і Сходу, що розглядаються з позицій міждисциплінарного підходу. Мета бакалаврського дослідження є виявлення концептуальних підстав, що дозволяють на міждисциплінарному рівні розкрити специфіку впливу соціокультурного аспекту на політичні інститути і моделі інституціоналізму Заходу та Сходу. Досягнення цієї мети здійснюється шляхом вирішення наступних завдань: пояснити специфічні форми, типи розвитку і витоки сучасних інституційних структур; проаналізувати процеси модернізації на Сході через соціокультурну призму; проаналізувати процеси розвитку інституціоналізму на Заході через соціокультурну призму; розкрити, з позицій міждисциплінарного підходу, особливості трендів демократії та етатизму; проаналізувати вплив глобалізації та етатизації на нелінійний розвиток політичних інститутів; здійснити прогноз розвитку інституціоналізму в сучасному світі та Україні.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15351
Appears in Collections:Факультет міжнародних відносин, політології та соціології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
052_Topchiou_Anna_Yuriivna1.docx29.13 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.