Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15345
Title: Долання (тоталітарного) минулого як соціокультурна та політична проблема перехідних суспільств
Other Titles: The collapse (totalitarian) of the past as a sociocultural and political problem of transition societies
Authors: Стеценко, Марина Русланівна
Citation: Стеценко, М. Р. Долання (тоталітарного) минулого як соціокультурна та політична проблема перехідних суспільств = The collapse (totalitarian) of the past as a sociocultural and political problem of transition societies : дипломна робота магістра / М. Р. Стеценко ; наук. кер. М. І. Мілова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІСН, Каф. політології . – Одеса, 2017 . – 104 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 052- Політологія
«політика пам'яті»
«подолання минулого»
«меморіальна епоха»
тоталитарне минуле
тоталітарний дискурс
Західна Європа
Східна Європа
Азія
Abstract: Метою роботи є дослідження проблем минулого та шляхів «подолання» в транзитивних суспільствах, зокрема в країнах Західної та Східної Європи, Азії. Для досягнення поставленої мети слід було розв’язати наступні дослідницькі задачі: 1. Дослідити теоретико-методологічні засади аналізу проблеми «подолання минулого» (в контексті проблеми пам`яті) 2. Проаналізувати теоретичні доробки, основні дослідження в сфері «політики пам'яті» 3. З`ясувати основні теоретичні та практичні політико-юридичні аспекти проблеми в державах «перехідного типу», зокрема в Німечинні (до і після об`єднання), Франції, Польщі, Китаї, Японії, Кореї, Україні. 4. Визначити часові і суспільні виміри «історичної пам'яті» 5. Проаналізувати стратегії формування української моделі пам'яті в контексті переосмислення власної історії Об’єктом є досвід переосмислення минулого як необхідної складової частини зміцнення демократичних інститутів і демократичної культури в країнах перехідного типу. Предметом виступають загальні тенденції «подолання минулого» в країнах Західної та Східної Європи, Азії і принципи побудови стратегій формування моделі подолання минулого в системі інституціональних засобів реалізації «політики пам'яті» в Україні.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15345
Appears in Collections:Факультет міжнародних відносин, політології та соціології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
052_Stetsenko_Maryna_Ruslanivna1.docx36.74 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.