Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15333
Title: Корупція як політичний інститут: підходи щодо вивчення, вимірювання та подолання
Other Titles: Corruption as political institution: ways of stydy measurement and overcoming
Authors: Павлова, Олена Вікторівна
Citation: Павлова, О. В. Корупція як політичний інститут: підходи щодо вивчення, вимірювання та подолання = Corruption as political institution: ways of stydy measurement and overcoming : дипломна робота магістра / О. В. Павлова ; наук. кер. Н. Є. Степанова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІСН, Каф. політології . – Одеса, 2017 . – 80 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 052- Політологія
корупція
політична корупція
Україна
Abstract: корупції загалом. Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є з’ясування і узагальнення сучасних підходів до визначення феномену політичної корупції та удосконалення засобів її вимірювання, попередження та зменшення негативного впливу на суспільство. Для досягнення мети були визначені такі завдання: проаналізувати рівень наукових досліджень вітчизняними та іноземними науковцями щодо сутності політичної корупції; з’ясувати ключові типи і форми політичної корупції; визначити підходи щодо вимірювання політичної корупції; виявити причини та наслідки поширення політичної корупції в Україні; оцінити на підставі власного дослідження ставлення сучасної української молоді до політичної корупції; виокремити засоби ефективної протидії корупції в нашій країні, в тому числі й політичної. Об'єктом є корупція як політичне явище. Предметом виступають наукові підходи щодо сутності, причин, засобів вимірювання та подолання політичної корупції. Гіпотеза дослідження. Політична корупція з епізодичного або виняткового явища здатна перетворитися у неформальний інститут завдяки її широкому розповсюдженню, виникненню різноманітних форм і типів, набуття неї системних характеристик та недостатньо критичному ставленню до неї суспільства.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15333
Appears in Collections:Факультет міжнародних відносин, політології та соціології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
052_Pavlova_Olena_Viktorovna1.docx34.48 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.