Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15330
Title: ООН у XXI столітті: сутність і форми впливу на міжнародну стабільність
Other Titles: UN in the XXI century: the nature and forms of influence on intrnational stability
Authors: Найденко, Макар Костянтинович
Citation: Найденко, М. К. ООН у XXI столітті: сутність і форми впливу на міжнародну стабільність = UN in the XXI century: the nature and forms of influence on intrnational stability : дипломна робота спеціаліста / М. К. Найденко ; наук. кер. М. І. Ніколаєва ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІСН, Каф. політології . – Одеса, 2017 . – 57 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 052- Політологія
ООН
ХХІ століття
Організація об’єднаних націй
Генеральна Асамблея ООН
Рада Безпеки ООН
Abstract: Метою роботи є дослідження сутності Організації об’єднаних націй та її роль впливу на міжнародну стабільність. Для реалізації визначеної мети потрібно вирішити такі наукові завдання: дослідити історію створення та значення поняття Організація об’єднаних націй; проаналізувати принципи Організації об’єднаних націй як системи колективної безпеки; дослідити структуру та функції Організації об’єднаних націй; розкрити зміст ролі ООН у дієвості інституту міжнародної відповідальності за правомірну діяльність; проаналізувати проблеми трансформації ролі та місця ООН у регулюванні безпекових проблем сучасності; розкрити зміст Ради Безпеки ООН та Генеральної Асамблеї ООН у забезпеченні міжнародно-правового регулювання боротьби з тероризмом. Об’єкт дослідження – Організація об’єднаних націй, як суб’єкт міжнародної політики. Предмет дослідження – принципи роботи ООН та її форми впливу на міжнародну безпеку .
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15330
Appears in Collections:Факультет міжнародних відносин, політології та соціології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
052_Naydenko_Makar_Konstantinovich1.docx30.49 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.