Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15311
Title: Суспільно - політичний дискурс опозиційної інтелігенції в сучасній Росії: методика дослідження, основні риси
Other Titles: Socio - political discourse of the opposition intelligensia of modern Russia: methodology of research, main features
Authors: Білозерова, Яна Валеріївна
Citation: Білозерова, Я. В. Суспільно - політичний дискурс опозиційної інтелігенції в сучасній Росії: методика дослідження, основні риси = Socio - political discourse of the opposition intelligensia of modern Russia: methodology of research, main features : дипломна робота магістра / Я. В. Білозерова ; наук. кер. О. Ю. Хорошилов ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІСН, Каф. політології . – Одеса, 2017 . – 76 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 052– Політологія
політичний дискурс
сучасна російська інтелігенція
Російська Федерація
Росія
Биков
«Громадянин поет»
Abstract: Об’єктом дослідження виступає політичний дискурс сучасної російської інтелігенції. Предметом є специфіка відображення політичного життя Російської Федерації в дискурсивних практиках інтелігенції цієї країни. Метою нашої роботи є означення суспільно-політичного дискурсу опозиційної інтелігенції сучасної Росії на основі аналізу віршів Бикова із збірок «Громадянин поет». Для досягнення даної мети у процесі написання роботи були поставлені та вирішені такі завдання: 1) проаналізувати теоретичну основу політичного дискурсу; 2) встановити структуру та функціонування політичного дискурсу; 3) дослідити особливості формування російської інтелігенції; 4) охарактеризувати сучасну політичну інтелігенцію Росії; 5) визначити сутність опозиційної інтелігенції на основі віршів Д. Бикова; 6) виявити інтенції у віршах Д. Бикова що характеризують сучасний політичний дискурс.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15311
Appears in Collections:Факультет міжнародних відносин, політології та соціології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
052_Bilozerova_Yana_Valeriyivna1.docx28.89 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.