Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1527
Title: УКРАИНСКАЯ МИФОЛОГЕМА ДЕМОКРАТИИ: ИДЕЙНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Other Titles: УКРАЇНСЬКА МІФОЛОГЕМА ДЕМОКРАТІЇ: ІДЕЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ІНСТИТУЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ
UKRAINIAN MYTHOLOGEM OF DEMOCRACY: THE MENTAL PREMISES OF FORMING AND INSTITUTIONAL APPEARANCE
Authors: Чигирева, В. В.
Чігірьова, В. В.
Chigirova, V. V.
Citation: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
Issue Date: 2009
Publisher: Астропринт
Keywords: политический миф
мифологема
демократия
политический институт
партия
парламентаризм
політичний міф
свобода
правосвідомість
політичний інститут
political myth
democratic regime
political parties
parliamentary
Series/Report no.: Соціологія і політичні науки;Т. 14, вип. 13, С. 603-608
Abstract: Данная статья посвящена критическому анализу некоторых идейно-психологических предпосылок и институциональных компонентов демократии в Украине.
Дана стаття розкриває, по-перше, основні ідейні передумови формування міфа про демократію в Україні. Серед них автор називає, зокрема, нерозуміння того, що так званий демократичний режим західного взірця — продукт історичної еволюції держави та суспільства; а також специфічне розуміння категорії свободи та загаль- ний рівень правосвідомості. По-друге, автор висвітлює основні політичні владні інститути, що мають “демократичні” назви, але не відповідають їм по суті.
The article uncovers the main Ukrainian political myth — the myth about democracy. Author points out, that Ukrainian politicians and political consultants artificially create the myth about democratic regime truly exists in the modern Ukraine. Among the components of this myth author calls “institutional decorations” such as political parties, elections, representative institutes, etc.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2009. - Том 14, Вип. 13: Сер. "Соціологія, політологія". – укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1527
Appears in Collections:Міжнародні та політичні дослідження

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вестник ОНУ Соц т 14 вып 13.603-608+.pdf64.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.