Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15267
Title: Ефективність дохідного підходу як основного методу оцінювання вартості корпорацій
Authors: Костолонова, Людмила Валентинівна
Мамуненко, Марина Сергіївна
Citation: Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи = Финансовые аспекты развития государства, регионов и субъектов хозяйствования: современное состояние и перспективы = Financial aspects of the development of state, regions and economic entities: current situation and prospects : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 листоп. 2017 р., м. Одеса / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформації та соц. технологій [та ін.]; гол. оргкомітету Л. М. Дунаєва. – Одеса : Бондаренко М.О., 2017. – 279 с.
Issue Date: 2017
Keywords: корпорація
дохідний підхід
Abstract: З розвитком корпоративної форми бізнесу особливо актуальним стало питання оцінювання вартості корпорації. Цей процес має значення тільки тоді, коли він є частиною обґрунтування, прийняття та реалізації певних управлінських рішень різними суб’єктами – від акціонерів до органів державного регулювання.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15267
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
84-86.pdf363.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.