Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15184
Title: Податкові важелі у розвитку корпоративних фінансів України
Authors: Бутенко, Вікторія Василівна
Мамуненко, Марина Сергіївна
Бутенко, Виктория Васильевна
Citation: Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи = Финансовые аспекты развития государства, регионов и субъектов хозяйствования: современное состояние и перспективы = Financial aspects of the development of state, regions and economic entities: current situation and prospects : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 20-21 листоп. 2017 р. / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформ. та соц. технол. [та ін.] ; гол. оргкомітету Л. М. Дунаєва. – Одеса : Бондаренко М. О., 2017. – 279 с.
Issue Date: 2017
metadata.dc.contributor.advisor: Butenko, Viktoriia V.
Keywords: корпоративні фінанси
податки
Abstract: Держава у своїй діяльності ставить досить важливі з суспільного погляду цілі: насамперед забезпечення сталого економічного розвитку та темпів зростання; стабілізацію цін; зовнішньоекономічну рівновагу тощо. Водночас з огляду на вагомий вплив корпорацій на економічний розвиток держава намагається за допомогою наявних регуляторних інструментів стимулювати їх діяльність. Серед таких інструментів з погляду впливу на корпоративні фінанси слід насамперед виділити фіскальні.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15184
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34-37.pdf376.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.