Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15158
Title: Організаційно-правові засади застосування адміністративно-господарських санкцій у  сфері  ЗЕД
Authors: Нікола, Інна Олегівна
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та з добувачів-учасників 74-ї звітної конференції Одеського національного університет у імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (Одеса, 25–27 квітня 2018 р.). – Одеса: Фенікс, 2018.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Чайковська, Валентина Володимирівна
Чайковская, Валентина Владимировна
Chaikovska, Valentyna V.
Keywords: зовнішньоекономічна діяльность
заходи господарської відповідальності
адміністративно-господарські санкції
Abstract: Питання застосування заходів господарської відповідальності знаходяться у постійній увазі науковців, юристів-практиків та, власне, суб’єктів господарювання, позаяк їх системне застосування здатне не лише відновити порушене становище, але й дисциплінувати учасників правовідносин у сфері господарювання у частині належного виконання взятих на себе зобов’язань та дотримання правил здійснення господарської діяльності. Особливого значення у контексті глобалізації, активної інтеграції України у систему світових господарських зв’язків та пожвавлення експортно-імпортної діяльності набуває проблема упорядкування практики застосування адміністративно-господарських санкцій до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (далі ЗЕД) – як вітчизняних, так і іноземних.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15158
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
413-416.pdf239.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.