Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15149
Title: Факторингові операції у міжнародних фінансових відносинах
Authors: Савастєєва, Оксана Миколаївна
Іванова, А. В.
Савастеева, Оксана Николаевна
Savastieieva, Oksana M.
Citation: Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи = Финансовые аспекты развития государства, регионов и субъектов хозяйствования: современное состояние и перспективы = Financial aspects of the development of state, regions and economic entities: current situation and prospects : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 листоп. 2017 р., м. Одеса / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформації та соц. технологій [та ін.]; гол. оргкомітету Л. М. Дунаєва. – Одеса : Бондаренко М.О., 2017. – 279 с.
Issue Date: 2017
Keywords: зовнішньоторговельні операції
факторингові операції
міжнародні фінансові відносини
Abstract: Вітчизняні підприємства, що здійснюють зовнішньоторговельні операції, в сучасних умовах мають гострий дефіцит фінансових ресурсів і не можуть забезпечити свого стабільного економічного зростання без серйозного реформування своєї діяльності. Надзвичайно актуальною є проблема неплатежів, постійне збільшення обсягів дебіторської і кредиторської заборгованостей. У цих умовах потрібен пошук нових механізмів залучення коштів, адаптованих до конкретних умов господарювання. Альтернативою в такому разі стає факторинг.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15149
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14-15.pdf367.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.