Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15081
Title: Маркетинг
Authors: Маслій, Наталя Дмитрівна
Маслий, Наталья Дмитриевна
Maslii, Natalia D.
Citation: Маслій, Н. Д. Маркетинг : навч.-метод. посіб. для студ. екон. ВНЗ / Н. Д. Маслій ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Астропринт, 2017 . – 180 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: маркетинг
маркетингове середовище
маркетингове дщослідження
сегментація ринку
товар
якість продукції
ціна
маркетингові комунікації
реклама
продаж
канали розподілу
стратегія планування маркетингової діяльності
контроль маркетингової діяльності
фінансовий маркетинг
банківський маркетинг
маркетинг фінансових послуг
міжнародний маркетинг
Abstract: У навчально-методичному посібнику викладені навчально-практичні матеріали, необхідні для вивчення дисципліни «Маркетинг», — методичні вказівки з кожної теми для освоєння теоретичного матер іалу та вирішення практичних завдань. Для закріплення вивченого наведені питання для самоконтролю та тестові завдання. Розроблені методичні рекомендації до виконання студентом самостійної роботи. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, може бути корисним слухачам курсів підвищення кваліфікації і підприємцям
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15081
ISBN: 978–966–927–217–1
Other Identifiers: УДК 339.138
ББК 65.012.43
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Masliy_marketing2017.pdf1.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.