Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15078
Title: Бухгалтерський облік
Authors: Маслій, Наталя Дмитрівна
Маслий, Наталья Дмитриевна
Maslii, Natalia D.
Citation: Маслій, Н. Д. Бухгалтерський облік : навч.-метод. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ / Н. Д. Маслій ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Астропринт, 2017 . – 270 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: господарський облік
бухгалтерський облік
бухгалтерський баланс
рахунки
документування господарських операцій
необоротні активи
облік зносу основних засобів
облік запасів
облік дебіторської заборгованності
облік грошових коштів
облік власного капіталу
облік забов'язань
облік праці та її оплати
оподаткування заробітної плати
облік доходів
облік витрат
фінансова звітність
Abstract: У навчально‑методичному посібнику викладені навчально‑практичні матеріали, необхідні для вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» — методичні вказівки з кожної теми для освоєння теоретичного матеріалу та вирішення практичних завдань. Для закріплення вивченого наведені питання для самоконтролю та тестові завдання. Розроблені рекомендації для виконання самостійної роботи студента. Навчально‑методичний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, може бути корисним слухачам курсів підвищення кваліфікації і підприємцям.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15078
ISBN: 978—966—927—249—2
Other Identifiers: УДК 336.11(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Masliy_byx_oblik2017.pdf1.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.