Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15075
Title: Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни "Фінанси" : для підгот. бакалаврів денної та заоч. форм навч., напрям підгот. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", галузь знань 07 "Управління та адміністрування"
Authors: Дем'янчук, Марина Афанасіївна
Маслій, Наталя Дмитрівна
Демьянчук, Марина Афанасьевна
Demianchuk, Maryna A.
Маслий, Наталья Дмитриевна
Maslii, Natalia D.
Citation: Дем'янчук, М. А. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни "Фінанси" : для підгот. бакалаврів денної та заоч. форм навч., напрям підгот. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / М. А. Дем'янчук, Н. Д. Маслій ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 31 с.
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
07 Управління та адміністрування
Abstract: У методичних рекомендаціях наведено завдання на курсову роботу, склад, обсяг і структура курсової роботи, рекомендації до її виконання, правила оформлення та порядок захисту курсової роботи з дисципліни «Фінанси». Методичні рекомендації призначені для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 "Управління та адміністрування" Навчально-наукового інституту інформаційних та соціальних технологій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу студентам в організації учбово-дослідницької діяльності та забезпечити єдині критерії оформлення курсової роботи.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15075
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Finance_metod_rek2016.pdf317.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.