Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15056
Title: Характеристика недійсних правочинів за  законодавством УРСР
Authors: Мелькова, Марина Вадимівна
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та з добувачів-учасників 74-ї звітної конференції Одеського національного університет у імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (Одеса, 25–27 квітня 2018 р.). – Одеса: Фенікс, 2018.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Валах, Вiкторiя Володимирiвна
Валах, Виктория Владимировна
Valakh, Viktoriia V.
Keywords: правочин
анулювання майнових наслідків
правочин з недоліками змісту
Abstract: Наслідком визнання правочину недійсним є анулювання майнових наслідків його вчинення і встановлення наслідків, передбачених законом. Отже, належне вирішення цього питання має велике значення не тільки для учасників цих правовідносин, але й для третіх осіб. Значний науковий інтерес становить історичний контекст зазначеної проблеми, отже варто розглянути особливості відповідного правового регулювання за ЦК УРСР 1963 р., який діяв до набуття чинності ЦК України у 2004 р.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/15056
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
372-374.pdf225.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.