Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/14951
Title: Особливості прояву тривожності у дітей дошкільного віку (гендерний аспект)
Other Titles: Features of anxiety in preschool children (gender aspect)
Authors: Черниш, Віктор Дмитрович
Citation: Черниш, В. Д. Особливості прояву тривожності у дітей дошкільного віку (гендерний аспект) = Features of anxiety in preschool children (gender aspect) : дипломна робота бакалавра / В. Д. Черниш ; наук. кер. О. М. Богданова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ННІІСТ, Каф. соціальних теорій . – Одеса, 2017 . – 67 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 6.030102 Психологія
аналіз
дослідження
організація
Abstract: В даний час зростає інтерес до вивчення проблеми тривожності. Це пов'язано з тим, що велика кількість дітей відчувають, емоційну напруженість, занепокоєння, тривогу і страхи. Як вказують літературні джерела, високий рівень тривожності відбивається на соціалізації дітей дошкільного віку. Крім того, підвищення рівня тривожності викликає у дітей дошкільного віку часті ГРВІ та інші простудні захворювання (Ковальова А. В.). Як відомо, причинами виникнення високого рівня тривожності можуть служити занижена самооцінка, завищені вимоги дорослих, тощо (Алмосов С.М.). У дошкільному віці дитина розширює життєвий досвід, кий може допомогти йому включитися в нові соціальні відносини, спільну діяльність, адаптуватися до умов, що змінилися, але він здатний привести і до негативних наслідків, що має велике значення для емоційно-особистісного досвіду дитини. Саме тому дослідження прояву тривожності у дошкільному віці є вкрай актуальною. А врахування гендерного підходу у вихованні дітей вимагає виявлення більш точних даних щодо особливостей прояву тривожності у дівчат і хлопців. Слід відмітити, що дослідники досі перебувають в пошуку визначальних чинників у відмінності прояву тривожності у хлопчиків і дівчаток старшого дошкільного віку.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/14951
Appears in Collections:Статті та доповіді ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.030102_Chernysh_Viktor_Dmytrovych1.doc102.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.