Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1487
Title: Пространство и повседневность
Other Titles: Простір та повсякденність
The space and the everyday life
Authors: Романенко, Светлана Владимировна
Романенко, Світлана Володимирівна
Romanenko, Svitlana V.
Citation: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
Issue Date: 2007
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: физическое пространство
киберпространство
виртуальное пространство
повседневность
фізичний простір
кіберпростір
віртуальний простір
повсякденність
physical space
cyberspace
virtual space
everyday life
Series/Report no.: Соціологія і політичні науки; Т. 12, вип. 6, С. 584-593
Abstract: В данной статье речь идет о виртуальном пространстве, которое можно рассматривать как новую среду обитания человека. Главной задачей статьи является определение того, что на сегодняшний момент можно считать “виртуальным пространством”, каковы технологические и социальные предпосылки возникновения его в современном виде, а также каково его влияние на мир повседневности.
У даній статті йдеться про віртуальний простір, який можна розглядати як нове середовище проживання людства. Головною задачею статті є визначення того, що на сьогоднішній момент можна називати “віртуальним простором”, які технологічні і соціальні передумови виникнення його в сучасному вигляді, а також, яким є вплив на світ повсякденності.
This article is devoted to the study of the virtual space, which it is possible to consider as a new environment of dwelling of the humanity. The main task of the article is determination of the “virtual space”, of technological and social preconditions of him origin in a modern kind, and of influence on the daily world.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2007. - Том 12, Вип. 6: Сер. "Соціологія, політологія". – укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1487
Other Identifiers: УДК 316.772.5
Appears in Collections:Міжнародні та політичні дослідження

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вестник ОНУ Соц т 12 вып 6.584-593+.pdf77.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.