Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/14533
Title: Дозвілля української студентської молоді в умовах нової соціокультурної реальності
Other Titles: Leisure of Ukrainian student youth in the conditions of new socio-cultural reality
Authors: Сторіяско, Катерина Сергіївна
Citation: Сторіяско, К. С. Дозвілля української студентської молоді в умовах нової соціокультурної реальності = Leisure of Ukrainian student youth in the conditions of new socio-cultural reality : дипломна робота бакалавра / К. С. Сторіяско ; наук. кер. Т. І. Кривошея ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІСН, Каф. соціології . – Одеса, 2017 . – 53 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: дозвілля
вільний час
рекреація
6.030101 Соціологія
соціогуманітарны дисципліни
соціології дозвілля
культура дозвілля
Abstract: Протягом всього життя людина потребує використовування дозвіллєвих ресурсів, які є невід’ємною частиною в житті людини для повноцінного функціонування особистості. Адже вони сприяють культурному та фізичному розвитку, виступають елементами соціалізації та безпосередньо впливають на рівень освіченості кожної людини (зокрема) та суспільства (взагалі). Проблема організації студентського дозвілля є дуже важливою і потребує значної уваги. Тому що саме молодь виступає активною і динамічною групою в суспільстві і представляє рівень культури і освіти на рівні держави. Актуальність даної теми полягає в тому, що молодь є мінливою групою суспільства, особливо в умовах кризового стану. Тому, слід приділяти більше уваги дослідженням у напрямку молодіжної проблематики. В представленій роботі ми розглядаємо студентську молодь в умовах нової соціокультурної реальності. Нову соціокультурну реальність ми співвідносимо з післяреволюційним періодом, зокрема після 2014 року. Після даних подій змінилося ставлення молоді до певних проблем у суспільстві і проблема дозвілля не стала виключенням. Мета роботи полягає в тому, щоб дослідити дозвілля української студентської молоді в сучасних умовах. Відповідно до даної мети в роботі поставлені такі теоретико-методологічні та прикладні завдання: 1. Дослідити історію виникнення поняття «дозвілля». Визначити зміст, функції та роль дозвілля у житті людини. 2. Розглянути трактування дозвіллєвої діяльності у межах соціогуманітарних дисциплін. 3. Визначити види дозвілля сучасної студентської молоді та фактори, що впливають на проведення дозвілля. Об’єктом роботи є студентська молодь (на прикладi студентiв одеських вишiв, рiзних спецiальностей). Предметом роботи є репрезентації дозвіллєвих практик у студентів. Методи дослідження: для вирішення поставлених задач ми використовували порівняльний аналіз літератури по досліджуваній роботі, метод узагальнення а також метод анкетування студентів міста Одеса за допомогою google форми, в якій використовувалася техніка «незакінчених речень». Кількість опитаних респондентів складала 95 осіб. Запрошення для участі в опитуванні розсилалися в соц. мережах за допомогою листа-сповіщення, якщо в профілі користувача була вказана інформація про те, що він навчається в даному вищому навчальному закладі.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/14533
Appears in Collections:Факультет міжнародних відносин, політології та соціології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.030101_Storyasko_Ekaterina_Sergeevna1.docx25.19 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.