Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1449
Title: Эволюция внешней политики стран Персидского залива в период Ирано-Иракской войны
Other Titles: Еволюція зовнішньої політики країн Перської затоки в період Ірано-Іракської війни
The Persian gulf countries foreign policy evolution during the period of the Iran-Iraq war
Authors: Богатый, В. Ю.
Богатий, В. Ю.
Bogatyy, V. Y.
Citation: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
Issue Date: 2005
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Персидский залив
Совет дружества арабских государств Персидского залива
"танкерная война"
Ормузский пролив
Персидська затока
Рада співдружності арабських держав Персидської затокиПерсидсько
"танкерна війна"
The Persian Gulf
the Persian Gulf Arabic Countries Communitty Council
the tanker war
Series/Report no.: Соціологія і політичні науки;Т. 10, вип. 11
Abstract: Рассмотрены основные направления внешней политики государств Персидского залива в период, предшествующий ирано-иракской войне, и во время неё. Изучено образование и развитие такой региональной организации, как Совет содружества арабских государств Персидского залива, начало и развитие “танкерной войны”.
Розглянуто основні напрямки зовнішньої політики держав Перської затоки в період, що передує ірано-іракській війні, та протягом її. Вивчено становлення та розвиток такої регіональної організації, як Рада співдружності арабських держав Перської затоки, початок і розвиток “танкерної війни”.
The main directions of the Persian Gulf countries foreign policy in the prewar period and during the Iran-Iraq war were analyzed. The foundation and development of such regional organization as the Persian Gulf Arabic Countries Communitty Council was studied as well as the beginning and evolution of the tanker war.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2005. - Том 10, Вип. 11: Сер. "Соціологія, політологія". – укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1449
Other Identifiers: УДК 327:355. 4:94(267. 35)”1980/1988”
Appears in Collections:Міжнародні та політичні дослідження

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
194-201.pdf112.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.