Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/14435
Title: Консенсуальний союз як соціальний феномен
Other Titles: Consensual union as a social phenomenon
Authors: Карагяур, Вікторія Іванівна
Citation: Карагяур, В. І. Консенсуальний союз як соціальний феномен = Consensual union as a social phenomenon : дипломна робота бакалавра / В. І. Карагяур ; наук. кер. О. В. Князева ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІСН, Каф. соціології . – Одеса, 2017 . – 92 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 6.030101 Соціологія
консенсуальний союз
соціальний феномен
інституту сім’ї
шлюбно – сімейні відносини
шлюб
співжиття
Instagram
Abstract: Сучасні тенденції розвитку суспільства – це плюралізація, індивідуалізація, емансипація, свобода вибору, що безпосередньо впливають на функціонування інституту сім’ї та шлюбу [7, с.11]. Та найбільш суттєвою рисою розвитку сучасних форм сім’ї та шлюбу більшість дослідників вважає плюралізацію форм сімейного життя, тобто їх урізноманітнення, що дає можливість сучасним чоловікам і жінкам вибрати у межах системи доступних варіантів модель життя, найкраще пристосовану до їх особистих інтересів та прагнень. Індивіди та сім’ї стають все більш вільними у виборі стиля життя, сценарію розвитку власної сім’ї – жити або без сім’ї, або в сім’ї батьків, або створити власну сім’ю, мати шлюбного партнера чи виховувати дітей самостійно, реєструвати шлюб або ні, розлучатися чи просто роз’їхатися, проживати спільно з представниками покоління прабатьків чи доручити їм виховання дитини, але жити окремо тощо. Так, деякі науковці стверджують, що трансформаційні зміни інституту сім’ї та сімейно-шлюбних відносин свідчать про його кризовий стан. Але існує інша думка, що стверджує виникнення на уламках старої традиційної сім’ї нових альтернативних сімейних структур. Серед основних категорій нових альтернативних форм сімейно-шлюбних відносин у науковій літературі використовуються такі, як: «консенсуальний союз» - («consensual union») [13], [14], [16], [17], [18]; чи фактичний шлюб [18], [19], [20], [35]; співжиття («cohabitation») [3], [13], [21], [22], [23], [25], [26] [40]; конкубінат («concubinage») [23], [24], [36]; шлюбне партнерство («marriage partnership») [13]; та похідні: LAT-союзи або гостьовий союз (LAT - скорочення від «living apart together») [26], [39]; пробний шлюб [26] та інше. Співжиття («cohabitation») характерне для населення всіх країн Європи та США, де переважна більшість шлюбів починається із сумісного проживання. Набуває поширення відповідне явище і в Україні. Уперше інформація щодо поширення нових форм шлюбних відносин серед усього населення шлюбного віку України була одержана з матеріалів Всеукраїнського перепису населення 2001 р [12]. За даними цього перепису населення 2001 р. у незареєстрованому шлюбі перебуває 7% чоловіків і жінок дорослого населення. Однак серед молоді 15-19 років їх частка є досить вагомою – 25,3% у чоловіків і 19,2% у жінок, тобто нові форми шлюбних союзів більш поширені саме серед молоді, яка знаходиться «на порозі» дітородної діяльності. Феномен співжиття видається дуже складним та не однорідним явищем, про що свідчить велика кількість споріднених понять до нього та критеріїв його диференціації. На теренах України феномен «співжиття» ще досить слабо вивчений, тому і представляє інтерес для дослідження.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/14435
Appears in Collections:Факультет міжнародних відносин, політології та соціології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.030101_Karag'yur_Viktoriya_Ivanovna1.docx38.69 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.