Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/14312
Title: Загальнотеоретичні проблеми локального правового регулювання соціально-економічного розвитку регіонів україни
Authors: Білик, Павло Петрович
Bilyk, Pavlo P.
Билык, Павел Петрович
Citation: Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
Issue Date: 2005
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: економічні відносини
регіональне управління
локальні правові норми
Series/Report no.: ;Т. 8, вип. 9.
Abstract: Сьогодні, коли в Україні розбудові підлягають нові економічні відносини та система регіонального управління ними, проблема децентралізованого локально-правового регулювання отримала нового змісту. Сфера локального регулювання набула тенденції до розширення. Це пояснюється тим, що локальні правові норми, як основа локального правового регулювання, мають значно менший ступінь загальності порівняно з іншими видами норм, вони є вкрай гнучким та динамічним засобом впливу на внутрішньоорганізаційні відносини, дозволяють поповнювати прогалини в праві та оперативно приймати необхідні правові рішення, наблизити розробку та прийняття управлінських рішень до того рівня, на якому вони можуть бути найефективніше реалізовані. Як зазначається в літературі, необхідність напрацювання в Україні локальних правових актів зумовлена потребами динамічного розвитку науковотехнічного прогресу, зміною старих і формуванням нових організаційних форм суспільного виробництва, а також об’єктивно зумовленими процесами відставання законодавчого регулювання від потреб практики повсякденної виробничої та господарської діяльності
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/14312
Appears in Collections:Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
270-279+.pdf332.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.